مدارک لازم جهت ثبت نام مقطع کاردانی پیوسته

ثبت نام دانشجویان ورودی 94 در تاریخ 28 و 29 شهریور 94 از ساعت 8 الی 13:30 انجام می گیرد.

مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته سال 94 به شرح زیر می باشد

دریافت فایل

پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴