مدارک لازم مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته به شرح زیر است:

مدارک لازم جهت ثبت نام کاردانی ناپیوسته و کارشناسی
1- اصل مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی و 2 نسخه کپي از آن

2- اصل مدرک تحصیلی دیپلم و 2 نسخه کپي از آن
3- اصل ريزنمرات دوره 3 سال متوسطه و يک نسخه کپي از آن
4- اصل ريزنمرات دوره پیش دانشگاهی و يک نسخه کپي از آن

5- اصل شناسنامه و یک نسخه کپی از تمام صفحات آن
6- اصل کارت ملي و دو نسخه کپي از آن
7- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)
8- کپي رسید پُستی مبنی بر درخواست تأییدیه‌ مدرك تحصيلي قبلي

9- مدرک نظام وظیفه (برادران) و یک نسخه کپی از آن

10- پرداخت شهریه به حساب4507409577 بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر  با توجه به رشته تحصیلی بابت شهریه علی الحساب ترم اول :

 

کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 7.000.000ریال

کاردانی تکنولوژی محیط زیست 8.500.000ریال

کاردانی حسابداری

7.5000.000 ریال

کاردانی مدیریت جهانگردی

7.500.000ریال

کارشناسی جغرافیاو برنامه ریزی شهری 7.5000.000 ریال

کارشناسی علوم مهندسی زیست محیطی 8.5000.000 ریال

کارشناسی حسابداری 7.0000.000 ریال

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی 7.5000.000 ریال

کاردانی مدیریت بازرگانی 7.000.000ریال

 

 

11- فيش واريزي به حساب 425267655بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 240.000 ریال دوره کاردانی و 400.000 ریال دوره کارشناسی بابت هزینه های دانشجویی


 

دریافت فایل

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳