مدارک لازم و لینک ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته

1- اسکن اصل شناسنامه 
2-اسکن کارت ملي 
3-  عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری 
4- اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) با تاریخ فارغ التحصیلی 30/7/99 

5- تاییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6- مدرک وضعیت نظام وظیفه (برای برادران)

7- واریز 15.000.000 ریال علی الحساب شهریه به  نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر 

روش های پرداخت :

الف -غیر حضوری از طریق پرتال دانشجویی و گزینه مالی و پرداخت الکترونیکی

ب - حضوری : دریافت شناسه واریز از پرتال دانشجویی و مراجعه به بانک  پرداخت شهریه به حساب 4507409577 بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر و بارگذاری اسکن فیش پرداختی 

دانشجویان با مراجعه به لینک  http://94.183.244.164:96/educ/registration  با استفاده از شماره پرونده و یا شماره داوطلبی سازمان سنجش و کد ملی خود می توانند شناسه و رمز ورود به پرتال خود را دریافت نمایند.

 

دریافت فایل

یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹