مدارک مورد نياز جهت ثبت نام کارشناسی ناپيوسته

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته

                       
1- اصل شناسنامه و یک نسخه کپی از تمام صفحات آن
2- اصل کارت ملي و دو نسخه کپي از آن
3- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)
4- اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم)

5- اصل و کپی دفترچه بیمه در صورت دارا بودن اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و ....
6- مدرک وضعیت نظام وظیفه و یک نسخه کپی از آن (برای برادران)

7- دریافت کدشناسه واریز بابت پرداخت شهریه به حساب4507409577 بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر  با توجه به رشته تحصیلی بابت شهریه ترم اول :

 

 

علمی کاربردی امور فرهنگی 8،240،000 ریال

مدیریت جهانگردی 7،670،000 ریال

علمی کاربردی حسابداری 7،975،000 ریال

مدیریت صنعتی 7،270،000 ریال

علمی کاربردی آلودگی محیط زیست 9،100،000 ریال

مدیریت بازرگانی 7،230،000 ریال

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 9،220،000 ریال

مهندسی منابع طبیعی 9،050،000 ریال

 

 

8- فيش واريزي به حساب 425267655 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 240.000 ریال بابت هزینه های دانشجویی کل دوره

دریافت فایل

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳