مزایای رشته تحصیلی مشاوره

سرعت تغییر و چالش های پیش رو در جوامع بشری نیاز روزافزون به رشته مشاوره را بیش از پیش ایجاب می کند، کارشناسان رشته مشاوره همانند کارشناسان رشته روانشناسی در بسیاری از زمینه های حوزه های تحصیلی- اجتماعی- فرهنگی- هنری و حتی اقتصادی صاحبنظر و کارگشا می باشند و به همین دلیل می تواند آینده شغلی مطمئن و درخشانی را برای آنان رقم زند. در زیر بخش هایی از مسئولیت هایی که یک کارشناس مشاوره می تواند به عهده گیرد ذکر گردیده اند:

1- گرایش مهم حوزه علوم تربیتی،
2- امکان اخذ امتیاز پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بعد از اتمام تحصیلات،
3- فارغ التحصیلان قابلیت ارایه مشاوره و راهنمایی در زمینه های خانواده، تحصیلی، مدرسه و توانبخشی را دارا می باشند،
4- برخورداری از تمام امتیازات حرفه ای و تسهیلات مانند فارغ التحصیلان روانشناسی،
5- امکان کار و فعالیت حرفه ای مستقل (پروانه کار انفرادی- کار در مراکز و کلینیک های مشاوره) بعد از اتمام تحصیلات و اخذ مجوزهای لازم،
6- امکان کاریابی در سازمان ها و نهادهای مختلف،
7- تاکنون بیشترین تعداد فارغ التحصیلان مشاوره در مقاطع مختلف جذب آموزش و پرورش شده اند،
8- کارشناسان رشته مشاوره در بسیاری از زمینه های اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و هنری صاحب نظر و کارگشا می باشند.

دریافت فایل

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶