نتایج المپیادورزشی دانشجویان کشور

نتایج دانشجویان شرکت کننده موسسه آموزش عالی خرد گرایان مطهر در المپیاد ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی کشور به شرح ذیل می باشد:

آرمین کاتبی

*مسابقه 4*400 متر امدادی مقام اول

*دو 5000 متر مقام دوم

*دو 1500 متر مقام سوم

ایمان بلالی

*دو 4*100 مقام اول

*پرش طول مقام دوم

ضمن آرزوی صحت وسلامت و خرسندی کسب مقامهای فوق را تبریک عرض مینماییم.

دریافت فایل

پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴