نتایج مسابقات دو میدانی

ضمن تبریک به دانشجویان مقام آورده در مسابقات دو میدانی بین موسسات و دانشگاههای غیر انتفاعی منطقه نه کشور به اطلاع می رساند

1- آقای آرمین کاتبی مقام اول 3000و 1500 متر دو میدانی

2- آقای ایمان بلالی در رشته پرش طول مقام اول و 60 متر سرعت مقام سوم را کسب نموده اند

ضمن تبریک به این دو عزیز آرزوی تو فیقات روز افزون را برایشان آرزو مندیم .

موسسه آموزش عالی خرد گرایان مطهر

دریافت فایل

دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴