نحوه پرداخت شهریه ترم بهمن 94

نحوه پرداخت شهریه ترم بهمن 94

مبلغ بستانکاری علی الحساب شهریه جهت باز شدن انتخاب واحد ترم بهمن  94 دانشجويان کلیه مقاطع و رشته ها (به استثناء کارشناسی ارشد) با توجه به تعداد واحد انتخابی به صورت زیر می باشد.

الف- تا 6واحد 3،000،000 ریال

ب- تا 14 واحد 5،000،000 ریال              

ج- بیشتر از 14 واحد 7،000،000 ریال

                                     

کارشناسی ارشد 10،000،000 ریال

                         

تذکر 1 :کلیه مبالغ تعیین شده علی الحساب می باشد و مبلغ نهایی شهریه بعد از حذف و اضافه مشخص می گردد.

تذكر2 : واريز وجه فقط با شناسه واریز امكان پذير است

شناسه واریز مختص هر دانشجو در کارنامه مالی (پورتال دانشجویی) قابل مشاهده می باشد.

تذکر 3: دانشجويان محترم می توانند شهریه خود را از طريق مراجعه به هر يك از شعب بانك ملت و يا با هر يك از كارتهاي عضو شتاب در محل موسسه از طريق دستگاه pos يا نزديکترين خودپرداز بانک ملت، کارت به کارت نمايند.

تذکر 4:کلیه فیشهای واریزی ساعت 9صبح روز کاری بعد از واريز وجه به صورت خودکار در سیستم ثبت مي گردد.

تذکر 5: در صورت تمایل به پرداخت اقساطی می بایست حداقل نصف مبلغ تعیین شده جهت بستانکاری را نقدا واریز و باقی مانده را طی یک فقره چک به تاریخ  05/02/1395 و در وجه موسسه خردگرایان مطهر صادر فرمائید.

تذکر 6:  چک های موسسات مالی و اعتباری و تعاونی به هیچ عنوان پذيرفته نمی شود.

تذکر 7: انتخاب واحد خارج از بازه تعیین شده توسط آموزش (بعد از شروع کلاسها 17/11/94) با جریمه تاخیر همراه خواهد بود.

 

شماره حساب بانک ملت   4507409577

شماره کارت  6104337968689594

دریافت فایل

پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴