نحوه پرداخت شهریه ترم بهمن 95

مبلغ بستانکاری علی الحساب شهریه جهت باز شدن انتخاب واحد ترم بهمن 95 دانشجويان کلیه مقاطع و رشته ها (به استثناء کارشناسی ارشد) 5،000،000 ریال و کارشناسی ارشد 10،000،000 ریال می باشد.
تذکر 1 : مبالغ تعیین شده علی الحساب می باشد و مبلغ نهایی شهریه بعد از حذف و اضافه مشخص می گردد.
تذكر2 : واريز وجه فقط با شناسه واریز امكان پذير است.
شناسه واریز مختص هر دانشجو در کارنامه مالی (پورتال دانشجویی) قابل مشاهده می باشد. تذکر 3: دانشجويان محترم می توانند شهریه خود را از طريق مراجعه به هر يك از شعب بانك ملت و يا با هر يك از كارتهاي عضو شتاب فقط از خودپردازهای بانک ملت کارت به کارت و یا در محل موسسه از طريق دستگاه pos واریز نمايند.
تذکر 4:کلیه فیشهای واریزی ساعت 9صبح روز کاری بعد از واريز وجه به صورت خودکار در سیستم ثبت مي گردد.
تذکر 5: باقی مانده شهریه ترم بهمن می بایست تا حذف و اضافه تسویه گردد.
تذکر 6: چک های موسسات مالی و اعتباری و تعاونی به هیچ عنوان پذيرفته نمی شود.
تذکر 7: انتخاب واحد خارج از بازه تعیین شده توسط آموزش (بعد از شروع کلاسها 16/11/95) با جریمه تاخیر همراه خواهد بود.

شماره حساب بانک ملت 4507409577
شماره کارت 6104337968689594

دریافت فایل

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵