واکاوی موضوع اجباری جلوه دادن ازدواج

 عباس کیوانلو روانشناس بالینی - مقوله ازدواج را می توان از دیدگاه های گوناگونی تعریف و بررسی کرد از دیدگاه دینی،روان شناختی، جامعه شناسی، فلسفی، تکامل شناختی و ... که هر دیدگاه با توجه به اصول پایه ای خودش، سعی در تبیین تمایل آدمی یا تشویق او به این امر دارد

 

در قسمت پایین می توانید فایل پی دی اف مقاله را دریافت نمایید.

دریافت فایل دکتر کیوانلو - روزنامه خراسان

شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴