پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست، ورودی نیمسال اول تحصیلی 1393می رساند در صورت عدم موفقیت در دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود تا تاریخ 31/6/1395، هرگونه مشکل آموزشی و مالی بر عهده خود دانشجو می باشد. با تشکر گروه محیط زیست موسسه

دریافت فایل

چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵