پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر مشهد

در رشته ها و مقاطع کارشناسی پیوسته / ناپیوسته ، کاردانی پیوسته / ناپیوسته از طریق سایت سازمان سنجش بر اساس سوابق تحصیلی برای نیمسال دوم 94-93 با ارائه تسهیلات ویژه دانشجو می پذیرد.

 

عنوان رشته

مقطع تحصیلی

جنسیت

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

مرد

زن

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

 

*

 

*

*

علمی- کاربردی آلودگی محیط زیست

 

*

 

*

*

علوم مهندسی زیست محیطی

*

 

 

*

*

تکنولوژی محیط زیست

 

 

*

*

*

حسابداری

*

 

 

*

*

علمی- کاربردی حسابداری

 

*

 

*

*

حسابداری بازرگانی- حسابداری

 

 

*

*

*

مدیریت صنعتی

 

*

 

*

*

مدیریت صنعتی کاربردی

 

 

*

*

*

مدیریت بازرگانی

*

*

 

*

*

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

*

 

*

*

کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

 

 

* پیوسته

*

*

فقه حقوق اسلامی

*

 

 

*

*

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

*

 

 

*

*

مدیریت امور فرهنگی

 

*

 

*

*

مدیریت جهانگردی

 

*

 

*

*

صنعت جهانگردی

 

 

*

*

*

 
 

متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش از تاریخ 10/08/93 لغایت 16/08/93
 (مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی نا پیوسته ) و از تاریخ 17/08/93 لغایت 20/08/93
( مقطع کارشناسی ناپیوسته ) و ازتاریخ  19/08/93 لغایت 23/08/93 ( مقطع کاردانی پیوسته ) نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته محل اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 7-38842226 داخلی 14 درساعات اداری و 09397921050 – 09397921060 تا ساعت 20 تاریخ های اعلام شده تماس حاصل فرمایند. امکان ثبت نام در محل کافی نت موسسه فراهم می باشد.

وب سایت موسسه : www.motahar.ac.ir - آدرس سایت سازمان سنجش: www.sanjesh.org

 

 

 

دریافت فایل

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳