پذیرش دانشجو در رشته های جدید

این موسسه برای اولین بار در سال تحصیلی93-92 از طریق کنکور سراسری علاوه بر رشته های موجود ، در مقطع رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

الف: مقطع کارشناسی پیوسته

1- برنامه ریزی شهری (جغرافیا)

2- مهندسی علوم زیست محیطی

ب: کارشناسی ناپیوسته

1- مدیریت امور فرهنگی

دریافت فایل

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲