پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون

موسسه اموزش عالی خردگرایان مطهر طبق بخش نامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در مقاطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های ذیل بدون آزمون و صرفا با سوایق تحصیلی برای مهرماه 98 دانشجو می پذیرد.
متقاضیان گرامی می توانند از تاریخ 7 لغایت 10 مرداد 98 به سایت سنجش و یا موسسه مراجعه و نسبت به ارائه مدارک لازم و ثبت نام اقدام نمایند.

رشته های تحصیلی:

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
مدیریت بازرگانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت صنعتی
علمی کاربردی مدیریت امور فرهنگی
مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

دریافت فایل

دوشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۸