پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون

موسسه اموزش عالی خردگرایان مطهر طبق بخش نامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته در رشته های ذیل بدون آزمون و صرفا با سوایق تحصیلی برای بهمن ماه 97 دانشجو می پذیرد.
متقاضیان گرامی می توانند از تاریخ 16 بهمن لغایت 23 بهمن 97 به موسسه مراجعه و نسبت به ارائه مدارک لازم و ثبت نام اقدام نمایند.

رشته های تحصیلی:

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
مدیریت بازرگانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت صنعتی
علمی کاربردی مدیریت امور فرهنگی

دریافت فایل

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷