پذیرش دانشجو درکارشناسی ارشد رشته آلودگی محیط زیست

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر در نیمسال اول تحصیلی 1394-1393در مقطع کارشناسی ارشد رشته آلودگی های محیط زیست دانشجو می پذیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر گروه محیط زیست به شماره 05118825002 داخلی 32 تماس حاصل نمائید.

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳