پیش ثبت نام دوره های تابستانی گروه کامپیوتر

انجمن علمی گروه کامپیوتر پیش ثبت نام انتخاب واحد در دوره تابستان برای مقاطع کارشناسی و کاردانی را آغاز نمود.

دانشجویانی که مایل به انتخاب واحد دروس می باشند به وب سایت انجمن علمی گروه کامپیوتر مراجعه نمایند.

http://computer.motahar.ac.ir/Default.aspx

 

دریافت فایل

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳