کد رشته محل های رشته کارشناسی

قابل توجه متقاضیان ورود به دانشگاه
بدین وسیله کد رشته محل های این موسسه به حضور معرفی می گردد

نام رشته کد رشته محل نوع پذیرش
روانشناسی 38310 با آزمون
مددکاری 21779 بدون آزمون
مشاوره 14236 بدون آزمون
مهندسی نقشه برداری 14229 بدون آزمون
زیست فناوری 14230 بدون آزمون
حسابداری 14231 بدون آزمون
مدیریت بازرگانی 14234 بدون آزمون
مدیریت صنعتی 14235 بدون آزمون
گردشگری 14233 بدون آزمون
فقه و حقوق اسلامی 14232 بدون آزمون
هتلداری 14237 بدون آزمون

 

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸