کلاسهاي حضوري آمادگي کنکور کارشناسي ارشد خواهران

کلاسها ويژه خواهران مي باشد.

50 جلسه کلاس در دو درس پژوهش عملياتي و آمار توصيفي با مبلغ 150 هزار تومان

زمان برگزاري بعد از ماه مبارک رمضان

ثبت نام از ساعت 9 الي 12 ظهر در روزهاي اداري- در ماه مبارک رمضان از ساعت 10 الي 14

آدرس :  مشهد بلوار راه آهن خيابان هاشمي نژاد- هاشمي نژاد 29

تلفن 05132211221- 05132256363

دریافت فایل

دوشنبه ۱ تير ۱۳۹۴