معرفی موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

این مؤسسه در سال 1385 به عنوان مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتقاعی با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فعالیت خود را آغاز نمود. هیات مؤسس را جمعی از اساتید  دانشگاه  فردوسی  مشهد  تشکیل می دهند که با تجارب مدیریت اجرایی در دانشگاه، صنعت و بینش علمی و آموزشی در مسیر پیشبرد اهداف آموزش عالی کشور گام بر می دارند.

هدف این مؤسسه، بسترسازی محیطی علمی و پویا برای علاقه مندان کسب دانش همراه با ارائه خدمات آموزشی نوین و عملی مورد نیاز در فضای رقابتی کار برای دانش پژوهان است. مؤسسه خردگرایان مطهر در حال حاضر، در 19 مقطع - رشته دانشجو می پذیرد. گروه های آموزشی فعال به شرح زیر می باشد:

 1. برنامه ریزی شهری (کارشناسی پیوسته)
 2. مهندسی علوم زیست محیطی (کارشناسی پیوسته)
 3. تکنولوژی محیط زیست (کاردانی)
 4. آلودگی محیط زیست (کارشناسی ناپیوسته)
 5. مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست (کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
 6. حسابداری ( کاردانی، کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
 7. مدیریت جهانگردی (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
 8. مدیریت امور فرهنگی (کارشناسی ناپیوسته)
 9. مدیریت صنعتی (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
 10. مدیریت بازرگانی (کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
 11. مهندسی نرم افزار کامپیوتر ( کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)    معرفی
 12. روانشناسی (کارشناسی پیوسته)    معرفی
 13. نقشه برداری (کارشناسی ناپیوسته)    معرفی

این موسسه دارای امکانات رفاهی از قبیل سلف سرویس، کافی نت و خوابگاه خودگردان (خواهران)، کتابخانه و سالن مطالعه در داخل موسسه می باشد. ضمناً حضور روزانه مدیران گروه جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی دانشجویان، وجود سیستم دانشجویی تحت وب (انتخاب واحد، اطلاع از نمرات و ارتباط با اساتید به صورت اینترنتی)، امکان استفاده از اینترنت رایگان با دریافت شناسه و رمز عبور در داخل موسسه، امکان فعالیت در تمامی رشته های ورزشی برای دانشجویان از طریق عقد قرارداد با مراکز و سالن های مختلف، ارائه تخفیف در شهریه ثابت به دانشجویان رتبه اول تا سوم در هر رشته مطابق آئین نامه داخلی و ارائه مشاوره های دانشجویی در زمینه های مختلف از جمله خدماتی است که این موسسه به دانشجویان خود ارائه می نماید.