فایل اکسل چارت تمامی مقاطع

شما می توانید جهت اطلاع از چارت درسی رشته حسابداری در مقاطع کارشناسی پیوسته و نا پیوسته و هم چنین کاردانی پیوسته و نا پیوسته فایل اکسل موجود در لینک زیر را دانلود نموده و از شیت مورد نظر چارت هر مقطع را مطالعه نمائید  فایل اکسل