معرفی رشته کاردانی پیوسته حسابداری

مقدمه

نظر به اهداف آموزشهای علمی – کاربردی که در آن به گسترش و اعتلای دانش و پژوهش در کشور، ارتقاء شاخصهای کمی و کیفی و حفظ مسئولیت اجتماعی آموزشهای کاربردی و همچنین فراهم سازی زیربنای مناسب برای دسترسی و تصمیم گیری صحیح مالی توجه ویژه ای مبذول گردیده است، برنامه دوره دو ساله کاردانی پیوسته حسابداری بر اساس نیاز کشور با توجه به حجم عظیم گردش اطلاعات مالی که در این صنعت صورت پذیرفته تهیه و تدوین شده است.

تعریف و هدف

هدف ازین دوره تربیت کاردان در رشته حسابداری است که در ادامه دوره سه ساله فنی و حرفه ای رشته حسابداری تهیه شده و با استفاده از آموخته های تئوری و عملی بتواند در زمینه مشاغل مربوطه با تواناییها و مهارتهای علمی و عملی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده و آنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید. لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی و علمی ، بسط فکری کاردان جهت نحوه استفاده از اطلاعات مالی نیز مورد توجه بوده است.

ضرورت و اهميت برگزاری دوره

در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است. در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار مي‌آيد. سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان مهمترين زير مجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده كنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصا " مديران هر سازمان" قرار مي دهد.

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو

• فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای در رشته حسابداری
• قبولی در آزمون سراسری
• دارا بودن توانایی جسمانی لازم و شرایط عمومی
تبصره: دیپلمه های مرتبط از شاخه کاردانش مشروط به گذراندن دورس جبرانی.

طول دوره و شکل نظام

مطابق با نظام آموزشهای علمی – کاربردی طول دوره کاردانی 2 تا 3 سال است که دروس عملی و نظری آن بصورت واحد ارائه می گردد. بطوریکه هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد کارآموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.

واحدهای درسی

دروس عمومي 11 واحد
دروس پایه 9 واحد
دروس اصلی 23 واحد
دروس تخصصي 28 واحد
2 واحد دروس پیش
در مجموع 73 واحد

چارت درسی