گروه حسابداری

گروه حسابداری این دانشگاه در مقاطع کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته می باشد. جهت آشنایی با هرکدام از این مقاطع می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

معرفی رشته    کارشناسی ناپیوسته حسابداری افزار

معرفی رشته    کاردانی پیوسته حسابداری

معرفی رشته   کاردانی ناپیوسته حسابداری