چارت کاردانی پیوسته نرم افزار ورودی های 91 و ماقبل

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Approach

چارت کاردانی پیوسته نرم افزار ورودی های 92 به بعد

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Approach

چارت کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید و یا فایل pdf را از این قسمت دانلود نمایید:  فایل pdf

Methods