رشته کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

مقدمه

نظر به اهداف آموزشهای علمی – کاربردی که در آن به گسترش و اعتلای دانش و پژوهش در کشور، ارتقاء شاخصهای کمی و کیفی و حفظ مسئولیت اجتماعی آموزشهای کاربردی و همچنین فراهم سازی زیربنای مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی توجه ویژه ای مبذول گردیده است، برنامه دوره دو ساله کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر بر اساس نیاز کشور با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاریهایی که در این صنعت صورت پذیرفته تهیه و تدوین شده است.

تعریف و هدف

هدف ازین دوره تربیت کاردان فنی در رشته نرم افزار کامپیوتر است که در ادامه دوره سه ساله فنی و حرفه ای رشته کامپیوتر تهیه شده و با استفاده از آموخته های تئوری و عملی بتواند در زمینه مشاغل مربوطه با تواناییها و مهارتهای علمی و عملی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده و آنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید. لذا د طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است.

ضرورت و اهميت برگزاری دوره

امروز علم نرم افزار کامپیوتر به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون توجه به آن زیانهای ناشی از سرمایه گذاری های عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف مورد نظر را باید تحمل نمود به عبارت دیگر فعالیتهای مربوط به نوشتن و اجرای برنامه ها و استفاده نرم افزارهای مختلف و پشتیبانی اطلاعات و راه اندازی شبکه و ... در سایه نیروی انسانی متخصص در این زمینه فراهم می گردد.

نقش و توانایی

 • نصب و راه اندازی سیستم کامپیوتر
 • ارزیابی قابلیت نرم افزارها
 • تهیه و اجرای برنامه های مورد نیاز
 • تهیه مستندات مورد نیاز طراحان سیستم و برنامه نویسان سیستم و کاربران سیستم
 • تنظیم برنامه جایگزینی و گسترش امکانات اتاق ریز کامپیوتر
 • تهیه روشهای حفاظت از ابزار، نرم افزارهای پایه و برنامه های کاربردی
 • تهیه پشتیبان اطلاعاتی و اطلاعات شبکه
 • تهیه روشهای بازسازی و راه اندازی شبکه

مشاغل قابل احراز

 • مسئول کارگاه های آموزشی کامپیوتر
 • مربی آموزشی کامپیوتر
 • مسئول آرشیو نرم افزاری
 • برنامه ساز سیستمهای کامپیوتری
 • مستند ساز سیستمهای کامپیوتری
 • سرپرست اتاق ریز کامپیوتر
 • سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتری
 • نصاب و راهبر دستگاه های ریزکامپیوتر

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو

 • فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای در رشته کامپیوتر
 • قبولی در آزمون سراسری
 • دارا بودن توانایی جسمانی لازم و شرایط عمومی

تبصره: دیپلمه های مرتبط از شاخه کاردانش مشروط به گذراندن دورس جبرانی.

طول دوره و شکل نظام

مطابق با نظام آموزشهای علمی – کاربردی طول دوره کاردانی 2 تا 3 سال است که دروس عملی و نظری آن بصورت واحد ارائه می گردد. بطوریکه هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت درسی، هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد کارآموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.

آزمایشگاهها و کارگاههای یک واحر را می توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم 16 هفته معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

تعداد کل واحدهای درسی

دروس عمومي 11 واحد
دروس پایه 5 واحد
دروس اصلی 14 واحد
دروس تخصصي 39 واحد
دروس اختياری 2 واحد
در مجموع 71 واحد