گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر این دانشگاه شامل رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار دز مقطع کارشناسی ناپیوسته و رشته نرم افزار کامپیوتر در مقطع کاردانی پیوسته می باشد. جهت آشنایی با هرکدام از این دو رشته و مقطع می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

معرفی رشته کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر