ساعات حضور مشاوران

نام مشاور نوع مشاوره مدرک تحصیلی زمان حضور
جناب آقای کاظمی مشاوره قبل و بعد از ازدواج
مشکلات ارتباطی، خلقی،
خانواده، مشاوره تحصیلی
کارشناس ارشد روانشناسی یکشنبه 12 –8
جناب آقای جعفری مشاوره تحصیلی، تربیت کودک، مشاوره و آموزش پیش از ازدواج کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی پنجشنبه 19 - 15
سرکار خانم برومند خلقی، هیجانی و عاطفی، ارتباطی کارشناسی ارشد روانشناسی سه شنبه 17 - 14
سرکار خانم قناعت خلقی، خانواده، هیجانی، روابط بین فردی کارشناسی ارشد روانشناسی دوشنبه 14 – 10
چهارشنبه 18 - 14
سرکار خانم حسینی روابط بین فردی، ازدواج،مشکلات خلقی کارشناس روانشناسی همه روزه 14 – 8 بجز پنجشنبه
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یاوری مشاوره مذهبی کارشناسی حقوق چهارشنبه 11:30 - 10

لطفا برای تعیین وقت به مرکز مشاوره دانشجویی(واقع در بلوک 2،طبقه 4) مراجعه و یا با شماره تلفن 8843827 تماس حاصل نمایید.