ساعات حضور مشاوران

نام مشاور نوع مشاوره مدرک تحصیلی زمان حضور
سرکار خانم مغفرتی مشکلات فردی، زوج
خانواده،نوجوان
کارشناس ارشد مشاوره خانواده شنبه ها 14 –9
جناب آقای نامورطباطبائی ،روابط بین فردی،زوج ،اضطراب،افسردگی دانشجوی دکترای روان شناسی یک شنبه 14-9
سرکار خانم مشایخی اضطراب،افسردگی،مشکلات فردی،زوج کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دوشنبه 14 - 9
سرکار خانم ذبیحی خانواده، مشکلات فردی،پیش از ازدواج،زوج کارشناسی ارشد مشاوره خانواده سه شنبه 14- 9
سرکار خانم مهدیزاده مشکلات فردی ،پیش از ازدواج،زوج کارشناس ارشد مشاوره خانواده چهارشنبه ها 14-9
جناب آقای ایوبی اضطراب، افسردگی روابط بین فردی، تحصیلی دانشجوی دکترای روان شناسی پنجشنبه 14 - 9

لطفا برای تعیین وقت به مرکز مشاوره دانشجویی(واقع در بلوک 1،طبقه اول) مراجعه و یا با شماره تلفن 38843827-09397921050 تماس حاصل نمایید.