تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96

انتخاب واحد: تاریخ
انتخاب واحد: 18 / 11 / 96 لغايت 14 / 11 / 96
ورودی های 93 و ماقبل : 14 / 11 / 96
ورودیهای 94 و ماقبل : 15 / 11 / 96
ورودی های 95 و ماقبل : 16 / 11 / 96
تمامی ورودی ها : 17 / 11 / 96 و 18 / 11 / 96
آغاز نیمسال تحصیلی: 21 / 11 / 96
حذف و اضافه: 2 / 12 / 96 و 3 / 12 / 96
حذف تکدرس: بعد از حذف و اضافه تا 20 / 3 / 97
پایان کلاسها : 24 / 3 / 97
امتحانات: 27 / 3 / 97 لغایت 11 / 4 / 97 (14 روز کاری)

توجه: *دانشجویان دو ترم مشروطی و یا دانشجویانی که بدلیل عدم رعایت پیشنیاز امکان انتخاب واحد اینترنتی ندارند برای انجام انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. *در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود . *ثبت نام بعد از زمان انتخاب واحد حضوری با تاخير تلقي شده و جريمه آن 20% شهريه ثابت خواهد بود.