تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

انتخاب واحد: تاریخ
انتخاب واحد: 10 / 6 / 95 لغايت 17 / 6 / 95
شروع انتخاب واحد کلیه دروس عمومی برای کلیه ورودی ها : 15 / 6 / 95
آغاز نیمسال تحصیلی: 27 / 6 / 95
حذف و اضافه: 6 / 6 / 95 و 7 / 6 / 95
حذف تکدرس: بعد از حذف و اضافه تا 15 / 10 / 95
پایان کلاسها : 16 / 10 / 95
امتحانات: 20 / 10 / 95 لغایت 4 / 11 / 95 (14 روز کاری)

توجه: *دانشجویان دو ترم مشروطی و یا دانشجویانی که بدلیل عدم رعایت پیشنیاز امکان انتخاب واحد اینترنتی ندارند برای انجام انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. *در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود . *ثبت نام بعد از شروع ترم با تاخير تلقي شده و جريمه آن 20% شهريه ثابت خواهد بود.