رشته مهندسی علوم زیست محیطی- مقطع کارشناسی پیوسته

مقدمه

ظهور رشته‌هاي بين رشته‌اي از خصوصيات عصر حاضر در صحنه آموزش عالي جهاني است. بر مبناي مطالعات انجام شده براي دورنماي رشته‌هاي مهندسي تا سال 2020 توسط آكادمي ملي مهندسي ايالات متحده در سال 2004 و 2005، رشته علوم مهندسي به عنوان هسته مركزي در صحنه آموزش مهندسي بيست سال آينده قرار گرفته است. دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتراي علوم مهندسي از رشته‌هاي مطرح در دنياي علم و فناوري امروز است و در دانشگاه‌هاي معروف دنيا همچون دانشگاه بركلي كاليفرنيا، هاروارد و ... وجود دارد.

تعریف

علوم مهندسي زيست محيطي، حوزه‌اي چند برنامه‌اي است كه نيازمند همراهي اصول فيزيكي، شيميائي و بيولوژي با تجزيه و تحليل مهندسي براي محافظت محيط زيست و ترميم آن است. رشته علوم مهندسي زيست محيطي درسهايي از دپارتمان‌هاي گوناگون را تركيب مي‌كند تا برنامه‌اي را كه پايه‌اي قوي در علوم و مهندسي دارد، ايجاد كند. اين رشته محيطي را فراهم مي‌كند كه در آن دانشجويان مي‌توانند ضمن فراگيري فنون مهندسي، علائق خود را در حوزه‌هاي مختلف علوم نيز دنبال كنند. کارشناسی پیوسته علوم مهندسی زیست محیطی، دوره آموزشی مرکب از تعدادی دروس نظری، کاربردی و آزمایشگاهی و برنامه تحقی