اسامی هیأت علمی گروه محیط زیست

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: میترا محمدی
مدرک تحصیلی: دکترای محيط زيست(گرايش بيوتکنولوژي)
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پوترا مالزي
مرتبه علمی: استادیار
داخلی: 32
پست الکترونیک: m.mohammadi[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: محمد غفوری
مدرک تحصیلی: --