اسامی هیأت علمی گروه محیط زیست

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: میترا محمدی
مدرک تحصیلی: دکترای محيط زيست(گرايش بيوتکنولوژي)
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پوترا مالزي
مرتبه علمی: استادیار
داخلی: 32
پست الکترونیک: m.mohammadi[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: محمد غفوری
مدرک تحصیلی: --
دانشگاه محل تحصیل: --
مرتبه علمی: استاد
داخلی: 28
پست الکترونیک: m.ghafouri[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: جواد علوی
مدرک تحصیلی: مهندسي عمران محيط زيست
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف
مرتبه علمی: مربی
داخلی: 23
پست الکترونیک: j.alavi[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: اکرم قربانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
(گرایش آلودگی)
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد تنکابن
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: a.ghorbani[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: مریم غفوری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تکنولوژی کنترل آلودگی محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پوترای مالزی
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: m.ghafouri[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: شبنم هوشدار تهرانی
مدرک تحصیلی: دکتری محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پونای هند
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:  
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: حامد رامیار
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي زراعت
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: ramyar[at]motahar.ac.ir