کانون فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

این کانون با هدف کمک به دانش آموخنگان موسسه تاسیس و در جهت ارتقاء سطح کیفی ، علمی جامعه حرکت می نماید.