معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی:


تعريف رشته:

فقه و حقوق اسلامی، رشته ای بینابینی است که دانشجویان در این رشته هم با دروس رشته حقوق و هم دروس رشته فقه آشنا می گردند. در این رشته علاوه بر تدریس یک دوره کامل فقه امامیه (منبع قانون مدنی ایران) و یک دوره کامل اصول فقه، دانشجویان با دروس حقوقی متنوعی اعم از حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری و حقوق بین الملل آشنا می شوند.

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی، بطور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش می پردازند؛ بگونه ای که در پایان این دوره، زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق و فقه آماده می شوند و می توانند با تکیه بر معلومات خویش در شغل های گوناگونی نظیر وکالت، قضاوت، سردفتری دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مشاور حقوقی سازمان ها و وزارتخانه ها و .... مشغول به کار شوند.

ضرورت و اهمیت:

هدف از تشکیل دوره کارشناس فقه و حقوق اسلامی که یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است، عبارت است از: تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری. تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور. تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره . پس از انقلاب اسلامي و متناسب با تغيير نگرش ها و رفتارها قوانين متعددي دچار تغيير و تحول گرديد.