رشته مدیریت صنعتی (Industrial Management)

مقدمه

یکی‌ از علل‌ عدم‌ موفقیت‌ صنایع‌ ما این‌ است‌ که‌ اکثر مسؤولین‌ واحدهای‌ صنعتی‌؛ فارغ‌التحصیل‌ مدیریت ‌صنعتی‌ نیستند. حضور یک‌ کارشناس‌ مدیریت‌ صنعتی‌ که‌ مسؤولیت‌ نیروی‌ انسانی‌ را بر عهده‌ بگیرد، در هر واحد صنعتی‌ ضروری‌ است‌ تا بتواند با استفاده‌ از دانش‌ خویش‌؛ مشارکت‌، مهارت‌ و انگیزه‌ نیروی‌ انسانی‌ واحد صنعتی‌ مورد نظر را افزایش‌ دهد.

مدیریت‌ صنعتی‌ دارای‌ سه‌ بعد اصلی‌ فنی‌ و تکنیکی‌، مالی‌ و رفتاری‌ و اجتماعی‌ است. در رشته‌ مهندسی‌ صنایع‌ دانشجویان‌ بیشتر به‌ مطالعه‌ بعد فنی‌ و تکنیکی‌ صنایع‌ می‌پردازند اما رشته‌ مدیریت‌ صنعتی‌ به‌ دو بعد مالی‌ و رفتاری‌ صنایع‌ تأکید بیشتری‌ دارد.

آینده شغلی

منظور از تربیت مدیر در رشته مدیریت صنعتی، تربیت رئیس نیست بلکه تربیت افرادی است که بتوانند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهمتر و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیم گیری مناسب و مطلوب باشند. بنابراین فارغ التحصیل رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمانی، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیک های مختلف رفع مشکلات پیدا می کنند، قابلیت جذب در تشکیلات و سازمان های مختلف بازرگانی و صنعتی با وظایف گوناگون در سطوح کاردانی و کارشناسی را دارا می شوند و میتوانند در بهبود و ثمربخشی و کارآیی سازمان موثر باشند. به عبارت دیگر، فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی الزاماً مدیریت مؤسسات صنعتی را که برای احراز آن شرایط خاصی لازم است، عهده دار نخواهند شد و فقط پس از کسب تجربیات می توانند مسئولیت های بیشتری در سطوح مختلف مدیریت عهده دار گردند.

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی، با کاربردهای این رشته و همچنین بکارگیری نرم افزارهای مرتبط و مؤثر مدیریت آشنا می شوند. بدین ترتیب خلاء ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت مؤسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسید.فارغ التحصیلان این رشته می توانند در قسمتهای مدیریت تولید، اداره حفاظت فنی و قسمت کنترل مرغوبیت کالا مشغول به کار شوند.

برخی از دروس‌ اصلی‌ و تخصصی‌

مدیریت‌ مالی‌، روانشناسی‌ صنعتی‌، حسابداری‌ صنعتی‌، بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار ،زبان تخصصی، کنترل‌ کیفیت‌ آماری‌، سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ و توزیع‌، تحقیق‌ در عملیات‌، کنترل‌ پروژه‌ ، طرح‌ریزی‌ و تعمیرات‌ و نگهداری‌، کارسنجی‌ و روش‌سنجی‌، مدیریت‌ کارخانه‌، حفاظت‌ صنعتی‌، بررسی‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ صنعتی‌، روابط‌ صنعتی‌، فنون‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌، بازاریابی‌ بین‌المللی‌، بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ در سازمان‌، پروژه‌. در ادامه راجع به هر در توضیح مختصری آورده شده است:

مدیریت‌ مالی

هدف این درس تعلیم روشها و تکنیکهای متداول مالی به دانشجویان است تا بتوانند با بهره برداری از آن در تصمیم گیریهای مالی در سطح مدیران مالی مؤسسات انجام وظیفه نمایند. به طور کلی در اداره امور سازمانهای بازرگانی تنها انجام شرح وظایف مربوط به مدیران مالی کافی نیست. تکنیکها و روشهای متداول مالی یکی از مهمترین ابزارهایی است که مدیران مالی باید بدانند تا بتوانند در حفظ و حراست و بکار گرفتن منابع مالی مؤسسات خصوصی و یا ملی شده که جزء منابع ملی جامعه است حداکثر کارایی را داشته باشند.

روانشناسی‌ صنعتی‌

مطالعه رفتار آدمی در جنبه هایی از حیات که به کار مربوط میشود و بهره گیری از دانش حاصل از رفتار آدمی جهت به حداقل رسانیدن مشکلات وی در کار.

حسابداری‌ صنعتی‌

هدف از درس حسابداری صنعتی آشنا ساختن دانشجویان با ماهیت هزینه ها و سایر اطلاعات اقتصادی و موارد استفاده مدیریت از این اطلاعات می باشد. در این درس مخصوصاً روی بسط و توسعه اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده و نحوه استفاده از آن در امر تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی و کنترل عملیات در مؤسسات صنعتی تأکید گردیده است.

بازاریابی‌ و مدیریت‌ بازار

هدف از این درس آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت بازار و کاربرد آن در رابطه با بیمه و نیازهای جامعه در جهت خودکفایی و رفع نیازهای مادی و معنوی و با توجه به شرایط موجود از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی مدیریت بازار عبارتست از تجزیه و تحلیل فرصتها ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل برنامه ها با هدف ایجاد و حفظ مبادلات مطلوب در بازارهای هدف به منظور نیل به اهداف سازمان می باشد.

زبان تخصصی

هدف:آموزش لغات، اصطلاحات، و متونی ازمنابع متداول رشته های مختلف مدیریت و حسابداری به منظور توسعه معلومات دانشجویان جهت استفاده از منابع علمی و فنی رشته تحصیلی مربوط به زبان انگلیسی به ترتیبی که دانشجویان بتوانند با سرعتی متناسب متون انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را بخوانند و در حد مطلوب مفاهیم آن را درک کنند.

کنترل‌ کیفیت‌ آماری‌

هدف: آشنائی دانشجویان با نحوه عملکرد مرغوبیت در واحدهای آماری کنترل کیفیت به منظور بهبود مرغوبیت کالا

سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ و توزیع‌

هدف: آشنائی دانشجویان با نحوه خرید کالا،انبار آن و توزیع آن.

کنترل‌ پروژه

هدف: آشنایی دانشجویان با روشهای کنترل پروژه و هدایت آن با استفاده از تحلیلهای مقداری

طرح‌ریزی‌ و تعمیرات‌ و نگهداری

هدف: شنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی و سیستمهای طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات موجود در راههای تولیدی

کارسنجی‌ و روش‌سنجی‌

هدف: آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی کارسنجی، مطالعه روشها و زمان سنجی، نحوه محاسبه و نگهداری زمانهای استاندارد و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمانهای صنعتی و تولیدی

مدیریت‌ کارخانه‌

هدف:آشنایی با چگونگی مدیریت کارخانجات.

حفاظت‌ صنعتی‌

هدف:آشنا شدن دانشجویان با عوامل، عناصر، خطرات و عوارضی که در محیط کار وجود دارد و نحوه مقابله با آنها به صورتی که نیروی انسانی شاغل در محیط کار احساس امنیت کرده و کارایی اش را از دست ندهد.

بررسی‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ صنعتی‌

هدف: آشنایی دانشجویان با نحوه بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی، مطالعه امکان پذیری فنی و اقتصادی به صورت کار گروهی

روابط‌ صنعتی

هدف:آشنائی دانشجویان با نحوه رابطه کارگر و کارفرما در صنایع

فنون‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌

هدف: آشنا کردن دانشجویان با ضرورت تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم، و همچنین شناخت مفاهیم سیستم، تفکر سیستمی، رویکرد سیستمی، نظریه عمومی سیستمها، علوم کنترل وارتباطات و کاربرد هریک از آنها در سازمان و سرانجام آشنایی با محتوای فراگردها، و ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

بازاریابی‌ بین‌المللی

هدف:کسب دانش در بازاریابی بین المللی به منظور پیشنهاد راه حلهایی برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی که در حال حاضر در صد کمی از کل صادرات را تشکیل می دهد و صدور مطلوب تر فرآورده های نفتی تا حد مورد نیاز جامعه کنونی کشور

بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ در سازمان‌

هدف:آشنائی دانشجویان با تجزیه و تحلیل جامع نسبت بین ستاده به داده در سازمانهای صنعتی و بازرگانی

پروژه

هدف: الف. آشنایی عملی دانشجو با مسایل یک سازمان خاص و نحوه کار در آن ب. تطبیق دروس تئوری و تخصصی با مسایل عینی ج. برقراری ارتباط بین جامعه و مرکز آموزش عالی از طریق مبادله اطلاعات علمی و تجارب علمی د. پیدا کردن مشکلات و بیان راه حل برای رفع نارسائیها و هرچه کاراتر کردن سازمان

چارت درسی

جهت مشاهده چارت درسی به قسمت چارت‌های درسی مراجعه کنید.