گروه مدیریت

گروه مدیریت این دانشگاه شامل دو رشته مدیریت بازرگانی، در مقطع کارشناسی ناپیوسته، و مدیریت صنعتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می باشد. جهت آشنایی با هرکدام از این دو رشته می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

رشته مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت صنعتی