گروه نقشه برداری

گروه نقشه برداری این دانشگاه شامل یک رشته نقشه برداری، در مقطع کارشناسی ناپیوسته، می باشد. جهت آشنایی با این رشته می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

رشته نقشه برداری