اسامی هیأت علمی گروه نقشه برداری

دریافت رزومه
هیات علمی
نام: مریم قربانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سنجش از راه دور
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه یزد
مرتبه علمی: مربی
داخلی:  
پست الکترونیک: [at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیات علمی
نام: علی فصیحی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مرتبه علمی: مربی
داخلی:  
پست الکترونیک: [at]motahar.ac.ir