رشته روانشناسی (Psycology)

مقدمه

روان‌شناسی، علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنی موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است. همچنین یکی از علوم کاربردی و شاخه‌های تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر رشد، سلامت، رفتارهای اجتماعی، شناخت و … را در بر می‌گیرد. علم روان‌شناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده و دیگر زمینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روان‌شناسان زمینه‌های مختلف، روش‌های علمی و تجربی را برای استنباط رابطه علت و معلولی و یا هر نوع رابطه همبستگی میان پدیده‌های گوناگون روان‌شناسی بکار می‌گیرند. روان‌شناسی علمی بین رشته ای است؛ غیر قابلِ مشاهده بودنِ موضوع این علم ـ یعنی ذهن و روان ـ و انتزاعی بودن مفاهیم آن، دلیل شباهت این علم به علوم انسانی است؛ اما از سوی دیگر مطالعه به "روش علمی" و تجربی بودنِ بخشی از مراحل آزمایش، روان‌شناسی را به دایرهٔ علوم تجربی می‌کشاند؛ همچنین عقیده و دیدگاه روان‌شناس نسبت به انسان، در فرایند تحقیق بسیار مؤثر است، لذا از این جنبه نیز، روان‌شناسی به دنیای فلسفه مرتبط می‌شود. به این ترتیب شاید بتوان روان‌شناسی را حقیقتاً آمیزه‌ای منحصربه‌فرد از علوم گوناگونی نظیر زیست‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه و … دانست.

هدف رشته

هدف از دوره کارشناسی روان شناسی، یادگیری مبانی و مفاهیم روان شناسی در حوزه های مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت شناسی و فیزیوژیک با توجه به فرهنگ بومی و دینی کشور به منظور توانمندسازی دانشجو در حیطه های دانشی، بینشی و توانشی و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی است.

ضرورت دوره

پیشرفت روز به روز علم، صنعتی شدن جوامع، تغییر جایگاه ها و نقش های شغلی و خانوادگی، تغییر در روابط بین فردی افراد و استرس های رو به افزایش آدمی در تطابق با این سیل تغییرات، لزوم توجه به بعد روان انسانی را در کنار آمدن با نقش های جدید، بیش از پیش محرز ساخته و اهمیت آن بر همگان هویداست. از طرفی با تخصصی شدن علوم لزوم ایجاد رشته ای تخصصی که فقط به بعد روانی انسان پرداخته و متصدیان آن فقط در این زمینه آموزش و تخصص می یابند، برای پیشگیری از هرگونه آسیبی که یک مشاوره یا راهنمایی غیر تخصصی می تواند به همراه داشته باشد، اهمیت مضاعفی می یابد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان رشته کارشناسی روان شناسی با یادگیری مبانی مشاوره وراهنمایی، اصول سنجش و تشخیص، روان سنجی، آشنایی با آسیب شناسی روانی و عوامل رشدی دخیل در آنها، مي توانند فعاليت هايي را در زمينه هاي تشخيص و مشاوره مقدماتی در مؤسسات عمومي و رواني و کلينيک هاي روانپزشکي و ساير مراکز مشابه عهده دار شوند و يا به عنوان روان شناس در مدارس همکاري کنند؛ همچنین می توانند به عنوان عضوي از يک تيم در کنار روانپزشک، پرستار و مددکار اجتماعي در مراکز بازتوانی اعتیاد یا بستری و توانبخشی معلولین ذهنی مشغول به کار شوند. دانش آموختگان اين گروه مي توانند در مدارس، پرورشگاه ها، مؤسسات مخصوص آموزش و نگهداري افراد عقب مانده، مراکز اصلاح و تربيت و ندامتگاه ها، بيمارستان هاي عمومي و رواني، مراکز نگهداري بيماران و معلولان جسمي و رواني، مؤسسات توانبخشي، مراکز آموزشي و مراکز کودکان بزهکار فعاليت کنند.

طول دوره تحصیل

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی روان شناسی بازنگری شده به تاریخ 13/12/91 مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، طول دوره کارشناسی رشته روان شناسی حداکثر 8 نیمسال تحصیلی می باشد. تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی روان شناسی 138 واحد می باشد.