گروه روانشناسی

گروه روانشناسی این دانشگاه شامل یک رشته روانشناسی عمومی در دو مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی پیوسته می باشد. جهت آشنایی با دروس این رشته می توانید به بخش چارت های درسی (منو سمت راست) مراجعه نمائید:

رشته روانشناسی عمومی