گروه روانشناسی

گروه روانشناسی این دانشگاه شامل یک رشته در مقطع کارشناسی پیوسته می باشد. جهت آشنایی با این رشته می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

رشته روانشناسی