صندوق رفاه دانشجویی:

صندوق رفاه دانشجویی به منظور تامین بخشی از شهریه تحصیلی دانشجویان مستعد وکم بضاعت این امکان را فراهم نموده است ،که در شروع هر نیمسال تحصیلی اعتباری را به دانشگاه ها و مؤسسات زیر مجموعه خود اختصاص داده و براساس دستورالعمل و شرایط اختصاصی مشخصی در بازه زمانی تعیین شده، از طریق مراکز آموزشی مربوطه در قالب شهریه در اختیار دانشجویان قرارگیرد. دانشجویان گرامی می توانند فرمهای مربوطه را دریافت و پس از تکمیل ، به همراه مدارک مورد نیاز به بخش امور مالی مجموعه تحویل دهند. اولویت دریافت وام شهریه باتوجه به اعتبار تعیین شده و شرایط تحصیلی دانشجویان می باشد. لازم بذکر است بازپرداخت اقساط بعد از 9 ماه از زمان فارغ التحصیلی می باشد که دانشجو مؤظف است به بخش مربوطه مراجعه و جهت دریافت دفترچه اقساط اقدام نماید. همچنین دریافت دانشنامه فراغت از تحصیل منوط به تسویه حساب وام های دریافتی می باشد.

فرمهای صندوق رفاه دانشجویی

شماره نام فرم فایل
1 سند تعهد محضری دریافت
2 فرم مشخصات دانشجويان موسسات آموزش عالی غيردولتی-غيرانتفاعی دریافت
3 برگ درخواست وام شهريه غيردولتی-غيرانتفاعی دریافت