اساتید هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردی

دریافت رزومه
مدیر گروه
نام: علیرضا بیدخوری
مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ريزي شهري
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مرتبه علمی: استادیار
داخلی: 28
پست الکترونیک: a.bidkhori[at]motahar.ac.ir
دریافت رزومه
هیأت علمی
نام: کاظم اصغری
مرتبه علمی: استادیار