توجه :علامت * به معنی هفته درمیان، اولین هفته شروع فرد و علامت ** به معنی هفته درمیان، اولین هفته شروع زوج می باشد.

ردیف

شماره درس

گروه

نام درس

واحد

نام استاد

ثبت نام شده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

روز امتحان

1

70

1

ریاضی پایه

3

 

0

 

 

 

 

 

 

1

2

71

1

ریاضی کاربردی

3

 

1

 

 

 

 

 

 

1

3

81

1

آمار و کاربرد ان در مدیریت2

3

مريم حسني دستگرد

8

14

 

 

 

 

 

1

4

101

1

اندیشه اسلامی1

2

محبوبه سقاب گندم آبادی

40

 

 

 

 

8

 

13

5

101

3

اندیشه اسلامی1

2

علی اصغر یزدان بخش

23

 

 

 

 

 

12

13

6

105

1

تربیت بدنی1

1

الهام خوش بخت احمدی

35

 

 

 

 

 

8

0

7

105

2

تربیت بدنی1

1

الهام خوش بخت احمدی

35

 

 

 

 

 

9

0

8

105

3

تربیت بدنی1

1

جواد ساقي

15

 

 

 

 

 

8

0

9

105

4

تربیت بدنی1

1

جواد ساقي

15

 

 

 

 

 

9

0

10

106

1

اندیشه اسلامی2

2

محبوبه سقاب گندم آبادی

35

 

 

 

 

10

 

14

11

106

2

اندیشه اسلامی2

2

محبوبه سقاب گندم آبادی

34

 

 

 

 

16

 

14

12

106

3

اندیشه اسلامی2

2

علی اصغر یزدان بخش

14

 

 

 

 

 

14

14

13

110

1

تربیت بدنی 2

1

الهام خوش بخت احمدی

26

 

 

 

 

 

10

0

14

110

2

تربیت بدنی 2

1

الهام خوش بخت احمدی

25

 

 

 

 

 

11

0

15

110

3

تربیت بدنی 2

1

الهام خوش بخت احمدی

25

 

 

 

 

 

12

0

16

110

4

تربیت بدنی 2

1

جواد ساقي

21

 

 

 

 

 

11

0

17

110

5

تربیت بدنی 2

1

جواد ساقي

3

 

 

 

 

 

12

0

18

111

1

تاريخ تحليلي اسلام

2

سید کمال کشیک نویس رضوی

37

 

 

 

 

 

12

13

19

111

2

تاريخ تحليلي اسلام

2

سید کمال کشیک نویس رضوی

33

 

 

 

 

 

14

13

20

112

1

انقلاب اسلامي ايران

2

ابوالفضل آژند

41

10

 

 

 

 

 

13

21

112

2

انقلاب اسلامي ايران

2

ابوالفضل آژند

31

8

 

 

 

 

 

13

22

112

3

انقلاب اسلامي ايران

2

ابوالفضل آژند

35

12

 

 

 

 

 

13

23

113

1

تفسير موضوعي قرآن

2

حسين پويا

40

 

10

 

 

 

 

14

24

113

2

تفسير موضوعي قرآن

2

حسين پويا

32

 

16

 

 

 

 

14

25

113

3

تفسير موضوعي قرآن

2

حسين پويا

18

 

8

 

 

 

 

14

26

250

1

فارسی عمومی

3

ريحانه ميرمرتضوي

35

 

 

 

14

 

 

14

16*

 

 

27

251

1

زبان عمومی

3

مهرداد مرادی

10

12

 

 

 

 

 

13

14*

 

 

28

251

2

زبان عمومی

3

مهرداد مرادی

8

 

12

 

 

 

 

13

14**

 

 

29

252

1

اخلاق اسلامی

2

مصطفی فکور

39

 

 

16

 

 

 

13

30

252

2

اخلاق اسلامی

2

مصطفی فکور

35

 

 

18

 

 

 

13

31

258

1

دانش خانواده و جمعیت

2

محبوبه سقاب گندم آبادی

40

 

 

 

 

12

 

14

32

258

2

دانش خانواده و جمعیت

2

محبوبه سقاب گندم آبادی

38

 

 

 

 

18

 

14

33

258

3

دانش خانواده و جمعیت

2

حسين پويا

17

 

18

 

 

 

 

14

34

3351137

1

حقوق اساسی

2

دکتر سلمانی ایزدی

2

12

 

 

 

 

 

6

35

3351143

1

حقوق بین الملل خصوصی

2

دکتر غلامرضا خواجی

10

 

16

 

 

 

 

5

36

3351146

1

حقوق جزای اختصاصی 1

2

محمد صادقی گلمکانی

3

 

 

18

 

 

 

12

37

3351149

1

آئین دادرسی کیفری

2

دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان

7

 

 

10

 

 

 

9

38

3351169

1

حقوق مدنی(6) عقود معین

2

آقای رزم آرا

5

 

12

 

 

 

 

1

39

3351174

1

اصول فقه4

4

دکتر سلمانی ایزدی

11

8

 

8

 

 

 

10

40

3351179

1

فقه5

4

دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان

6

 

8

 

 

 

 

11

14

 

 

41

3351202

1

صرف (2)

3

رسول ابراهیمی

7

 

 

 

 

 

12

4

16*

 

 

42

3351203

1

نحو (1)

3

رسول ابراهیمی

7

 

 

 

 

 

14

5

16**

 

 

43

3351209

1

کلیات علوم قرانی

2

دکتر سلمانی ایزدی

7

 

 

10

 

 

 

2

44

3351212

1

علوم بلاغت ( معانی و بیان)

2

رسول ابراهیمی

7

 

 

 

 

 

10

3

45

3351216

1

مبانی حقوق اسلامی (2)

2

دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان

7

 

 

 

 

10

 

11

46

3351225

1

فقه مدنی (3)

2

دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان

7

 

10

 

 

 

 

7

47

3351230

1

فقه قضایی

2

دکتر سلمانی ایزدی

7

10

 

 

 

 

 

10

48

3351253

1

زبان تخصصی (1)

2

دکتر غلامرضا خواجی

0

 

 

16

 

 

 

1

49

3351301

1

مقدمه علم حقوق

2

دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان

0

 

12

 

 

 

 

7

50

3351302

1

حقوق بین المللی عمومی (1)

2

دکتر غلامرضا خواجی

0

 

 

 

16

 

 

5

51

3351307

1

حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاری

2

دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان

0

 

 

 

 

12

 

9

52

3351308

1

حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین

2

دکتر سید محمدصادق قبولی درافشان

0

 

 

12

 

 

 

8

53

3542301

1

شيمي آلي

3

اكرم قرباني

3

 

10

 

8**

 

 

5

54

3542307

1

هوا و اقليم شناسي

3

حامد رامیار

3

 

14

 

 

 

 

7

16**

 

 

55

3542310

1

طرح آزمايشهاي کشاورزي (1)

3

حامد رامیار

3

 

16*

 

 

16

 

10

56

3542311

1

آشنايي با کامپيوتر

2

دکتر محمدی

3

 

 

 

12

 

 

1

57

3542315

1

فنون مديريت حيات وحش

2

مهدیه اسدیان

1

 

18

 

 

 

 

1

58

3542317

1

طراحي مهندسي پارکهاي ملي و جنگلي

2

حامد رامیار

2

 

 

 

 

18

 

12

59

3551201

1

مبانی شیمی 1

2

اكرم قرباني

4

 

 

 

 

8

 

5

60

3551202

1

مبانی فیزیک1

2

دکتر علیرضا یاور

0

 

12

 

 

 

 

7

61

3551203

1

زیست شناسی عمومی1 (علوم گیاهی)

2

حامد رامیار

7

 

 

 

 

 

12

1

62

3551204

1

ریاضیات برای زیست فناوری

2

سولماز بهرامي

3

 

 

 

 

12

 

3

63

3551205

1

مبانی شیمی زیستی 1

2

اكرم قرباني

4

 

8

 

 

 

 

9

64

3551206

1

بیوفیزیک و روشها 1

2

سمانه نعیمی نژاد

3

10

 

 

 

 

 

12

65

3551208

1

آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی1

1

اكرم قرباني

2

 

 

8

 

 

 

1

66

3551208

2

آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی1

1

اكرم قرباني

1

 

 

10

 

 

 

1

67

3551208

3

آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی1

1

اكرم قرباني

0

 

 

12

 

 

 

1

68

3551209

1

آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک1

1

سمانه نعیمی نژاد

1

8

 

 

 

 

 

1

69

3551209

2

آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک1

1

سمانه نعیمی نژاد

2

12

 

 

 

 

 

1

70

3551209

3

آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک1

1

سمانه نعیمی نژاد

0

14

 

 

 

 

 

1

71

3551210

1

آزمایشگاه علوم زیستی 1

1

حامد رامیار

0

 

 

 

 

 

10

1

72

3551210

2

آزمایشگاه علوم زیستی 1

1

حامد رامیار

3

 

 

 

 

 

14

1

73

3551210

3

آزمایشگاه علوم زیستی 1

1

حامد رامیار

0

 

 

 

 

 

16

1

74

3551213

1

زیست شناسی عمومی2(علوم جانوری)

2

لاری نیلوفر

11

 

 

 

 

10

 

1

75

3551214

1

آمار برای زیست فناوری

2

سولماز بهرامي

14

8

 

 

 

 

 

5

76

3551217

1

میکروبیولوژی

2

اكرم قرباني

14

 

 

 

10

 

 

3

77

3551220

1

آزمایشگاه علوم زیستی 2

1

لاری نیلوفر

3

 

 

 

 

8

 

1

78

3551220

2

آزمایشگاه علوم زیستی 2

1

لاری نیلوفر

8

 

 

 

 

12

 

1

79

3551220

3

آزمایشگاه علوم زیستی 2

1

لاری نیلوفر

0

 

 

 

 

14

 

1

80

3551223

1

ژنتیک پایه

3

هانی رضایی

17

 

 

 

 

 

10

7

14*

 

 

81

3551225

1

زیست شناسی سلولی

3

مسعود باغانی

18

 

 

 

16

 

 

10

18*

 

 

82

3551228

1

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

1

مسعود باغانی

7

 

 

 

14

 

 

1

83

3551228

2

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

1

مسعود باغانی

9

 

 

 

15

 

 

1

84

3551229

1

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

هانی رضایی

12

 

 

 

 

 

8

1

85

3551229

2

آزمایشگاه ژنتیک پایه

1

هانی رضایی

8

 

 

 

 

 

12

1

86

3551231

1

کشت بافت (گیاهی و جانوری)

2

لاری نیلوفر

25

 

 

 

14

 

 

6

87

3551232

1

مسیرهای متابولیک

3

حامد رامیار

29

 

 

 

16

 

 

1

18**

 

 

88

3551233

1

آزمایشگاه کشت بافت

2

لاری نیلوفر

14

 

 

 

12

 

 

1

89

3551233

2

آزمایشگاه کشت بافت

2

لاری نیلوفر

12

 

 

 

16

 

 

1

90

3551234

1

زیست فناوری میکروبی

3

علیرضا لاری

26

 

10

 

 

 

 

12

8*

 

 

91

3551235

1

ایمنی زیستی

2

سعیده پور حامد

20

12

 

 

 

 

 

9

92

3551238

1

آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی

1

علیرضا لاری

14

 

12

 

 

 

 

1

93

3551238

2

آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی

1

علیرضا لاری

13

 

14

 

 

 

 

1

94

3551240

1

فرآیندهای تولیدی در مقیاس وسیع

3

علی مرادی

26

 

 

 

 

 

12

6

10*

 

 

95

3551243

1

پدیده های انتقال

3

آقای براتیان

26

 

 

 

 

12

 

4

14*

 

 

96

3551245

1

مدیریت تولید و بازار

2

غلامرضا علي ميرزائي

28

14

 

 

 

 

 

1

97

3551248

1

مبانی نانو تکنولوژی

2

علی مرادی

28

16

 

 

 

 

 

11

98

3551253

1

میکروبیولوژی غذایی

2

اكرم قرباني

29

 

 

 

 

10

 

9

99

3561102

1

آمایش سرزمین

2

رضا اسماعيلي

0

 

18

 

 

 

 

9

100

3561103

1

سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست

2

دکتر قورچی

0

 

16

 

 

 

 

1

101

3561104

1

آلودگی صنعتی

3

دکتر میترا محمدی

0

10

 

 

 

 

 

6

8**

 

 

102

3561105

1

روش تحقیق

2

دکتر میترا محمدی

0

12

 

 

 

 

 

3

103

3561109

1

پسماندها و بازیابی از آن ها

2

علی پرهیز

0

 

14

 

 

 

 

12

104

3561124

1

روشهای پیشرفته آماری

3

دکتر میترا محمدی

4

 

 

 

 

12

 

1

10*

 

 

105

3744606

1

روش تحقيق در مديريت

3

غلامرضا علي ميرزائي

4

 

 

 

 

12

 

1

106

3744612

1

حسابرسي 1

3

پيام پيرايش

0

 

16

 

 

 

 

4

18*

 

 

107

3744615

1

زبان تخصصي مديريت 3و4

2

غلامرضا علي ميرزائي

4

 

 

12

 

 

 

7

108

3744616

1

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت

3

محسن رجب زاده

4

18

 

 

 

 

 

3

109

3744617

1

بازاریابی بین الملل

2

غلامرضا علي ميرزائي

4

 

 

 

18

 

 

12

110

3744629

1

مديريت مالي 1جبراني

2

دانیال بیهودی زاده

1

 

14

 

 

 

 

8

111

3744640

1

تحقيق در عمليات 1 جبراني

3

فائزه بندی

1

 

12

 

 

 

 

6

112

3751102

1

اقتصاد خرد

3

غلامرضا علي ميرزائي

2

 

12

 

 

 

 

7

113

3751103

1

اقتصاد کلان

3

غلامرضا علي ميرزائي

4

18

 

 

 

 

 

2

114

3751104

1

اصول حسابداری ۱

3

دانیال بیهودی زاده

3

 

 

8

 

8

 

1

115

3751111

1

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

3

دانیال بیهودی زاده

4

18*

 

 

 

18

 

3

116

3751114

1

اصول مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

3

غلامرضا علي ميرزائي

1

16

 

 

 

 

 

5

117

3751116

1

مدیریت رفتار سازمانی

3

غلامرضا علي ميرزائي

2

 

 

14

 

 

 

6

118

3751120

1

تحقیق در عملیات ۲

3

زهرا کریمی

3

16

 

 

 

 

 

8

119

3751123

1

بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)

3

غلامرضا علي ميرزائي

2

 

 

16

 

 

 

12

120

3751124

1

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

3

غلامرضا علي ميرزائي

3

 

10

 

 

 

 

4

121

3751128

1

سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی

3

محمد رضا حسینی مقدم

2

 

 

 

 

 

16

10

122

3751133

1

مدیریت مالی۲

3

دانیال بیهودی زاده

1

 

 

 

 

 

 

1

123

3751144

1

تجارت الکترونیک

3

خانم همایی

2

 

10

 

 

 

 

2

124

3751145

1

روابط کار در سازمان

3

خانم همایی

2

 

12

 

 

 

 

4

125

3751148

1

آموزش مهارتهای حرفه ای

2

غلامرضا علي ميرزائي

3

14

 

 

 

 

 

6

126

3751149

1

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

3

غلامرضا علي ميرزائي

3

 

 

 

 

10

 

8

127

3751151

1

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

2

غلامرضا علي ميرزائي

2

 

 

18

 

 

 

5

128

3761101

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

قاسم انوری

11

 

 

 

 

14

 

2

129

3761102

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

الهه ناصری نژاد

0

 

 

 

 

 

18

1

130

3761103

1

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

دکتریوسف رمضانی

11

 

 

 

 

 

18

4

131

3761104

1

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

زهرا کریمی

0

14

 

 

 

 

 

1

132

3761106

1

بازار یابی و مدیریت بازار پیشرفته

2

الهه ناصری نژاد

0

 

 

16

 

 

 

3

133

3761108

1

مدیریت تبلیغات و برند

2

خانم یزدی

0

 

 

 

 

 

16

3

134

3761116

1

تحلیل آماری

2

امید ولی زاده

3

 

 

16

 

 

 

1

135

3761118

1

مدیریت رفتار سازمانی جبرانی

2

الهه ناصری نژاد

1

 

 

18

 

 

 

9

136

3761119

1

بازاریابی بین المللی و صادرات

2

الهه ناصری نژاد

4

 

 

 

 

 

16

5

137

3761122

1

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

2

محسن رجب زاده

4

16

 

 

 

 

 

7

138

3761126

1

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (جبرانی)

2

محسن رجب زاده

0

14

 

 

 

 

 

11

139

3761127

1

اصول مذاکرات و قرارداداهای بازرگانی بین الملی

2

الهه ناصری نژاد

1

 

 

 

 

 

14

12

140

3761131

1

تجارت الکترونیک

2

محسن رجب زاده

0

 

 

14

 

 

 

7

141

3761132

1

تحقیقات بازاریابی

2

محسن رجب زاده

0

 

14

 

 

 

 

5

142

3761136

1

روش تحقیق پیشرفته

2

الهه ناصری نژاد

11

 

 

 

 

18

 

8

143

3761137

1

رفتار مصرف کننده

2

الهه ناصری نژاد

11

 

 

 

 

16

 

6

144

3851101

1

روانشناسی عمومی(جهانگردی)

2

محمد یمینی

5

10

 

 

 

 

 

3

145

3851117

1

شناخت روحیات ملل

2

آقای یوسفی

9

 

 

 

 

10

 

7

146

3851133

1

تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

2

میثم فراست

3

 

 

14

 

 

 

8

147

3851136

1

هنر و معماری ایران 2

2

سارا قاسمیان

8

 

14

 

 

 

 

2

148

3851141

1

فن راهنمائی

3

زهرا علیشاهی

8

 

8

 

 

 

 

4

149

3851143

1

مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی

3

فاطمه استاد

9

 

10

 

 

 

 

1

150

3851144

1

برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

2

خانم قلوبی

9

 

 

10

 

 

 

9

151

3851146

1

زبان انگلیسی مطالعات تخصصی

2

دکتر علیرضا بیدخوری

6

8

 

 

 

 

 

1

152

3851147

1

زبان انگلیسی مکالمه

2

دکتر علیرضا بیدخوری

7

 

 

8

 

 

 

1

153

3851206

1

تاریخ ایران

2

دکتر نرگس کدخدایی

3

 

16

 

 

 

 

9

154

3851208

1

مبانی جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی

2

آقای یوسفی

13

 

 

 

10

 

 

2

155

3851209

1

عوارض و نتایج توریسم

2

حمیدرضا شریعتی

12

 

 

 

 

10

 

6

156

3851215

1

اقتصاد جهانگردی

2

حمیدرضا شریعتی

9

 

 

14

 

 

 

1

157

3851217

1

روابط عمومی

2

بهروز جعفری

4

 

14

 

 

 

 

8

158

3851221

1

شناخت صنایع دستی ایران

2

فاطمه استاد

2

 

12

 

 

 

 

12

159

3851222

1

بهداشت و کمکهای اولیه

2

حمیدرضا شریعتی

16

 

 

 

12

 

 

3

160

3851224

1

جغرافیای جهانگردی عمومی

2

زهرا علیشاهی

2

 

10

 

 

 

 

3

161

3851225

1

جغرافیای جهانگردی ایران

2

خانم قلوبی

0

 

 

 

 

8

 

7

162

3851228

1

زبان انگلیسی1

2

دکتر علیرضا بیدخوری

8

 

8

 

 

 

 

9

163

3851234

1

حسابداری هتلداری

3

هادی فیضی

0

 

 

16

 

 

 

5

164

3851237

1

خدمات رستوران

4

رضا نهاوندی

12

 

 

 

 

18

 

1

165

3851239

1

آشپزی1

</