برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی”

قابل توجه دانشجویان گروه محیط زیست

کارگاه آموزشی با عنوان آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی در محل موسسه برگزار می گردد. از علاقه مندان جهت شرکت در این کارگاه آموزشی دعوت به عمل می آید.

زمان برگزاری: یکشنبه ۲۳/۹/۹۳ ساعت ۱۲

مدرس: خانم ظریف قاسمیان

توجه: شرکت در کارگاه آموزشی مذکور برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی می باشد.

کلاس توجیهی جلسه بحث

به اطلاع کلیه دانشجویان دارای درس “پروژه” می رساند کلاس توجیهی جلسه بحث توسط سرکار خانم ظریف در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ ساعت ۸ لغایت ۱۰ در کلاس ۲۱۱ تشکیل می گردد. لازم به ذکر است که حضور کلیه دانشجویان دارای درس مذکور در این جلسه الزامی می باشد.

WordPress theme: Kippis 1.15