توجه …توجه…

کتاب های محیط زیستی  با عنوان های زیر را میتوانید هم در این پست و هم از قسمت کتاب خانه آشیان محیط زیست دانلود کنید… ۱- آلودگی محیط زیست ۲- درختان و درختچه های ایران ۳- خاک شناسی عمومی ۴- تنوع زیستی ۵-اصول و طراحی منظره و چشم انداز ۶- محیط … Continue reading

سه خطای محیط زیستی هیأت‌های عزاداری در ایران!

تازه ترین آمارهای منتشر شده ازسوی متخصصان و صاحب‌نظران، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۳۹۲ و در اوج فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر علیه ایران، اهالی این سرزمین چاره‌ای نداشتند جز آنکه متجاوز ۲۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های خویش را برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی سرطان بپردازند؛ … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15