تولید ورمی کمپوست

تولید ورمی کمپوست فناوری تولید ورمی کمپوست از نظر اکولوژیکی و اقتصادی ، فرایندی در خور اجرا و با حداقل امکانات و به وسیله مردم عادی قابل انجام است. همچنین ، نقش موثری در مدیریت خاک و باز یافت زباله های آلی دارد. ورمی تکنولوژی راهکاری برای تبدیل ضایعات آلی … Continue reading

چرا یکی یکی داریم سرطان می گیریم!سونامی سرطان چیست؟

اما چرا این همه سرطان می گیریم؟! چرا سرطان دارد یکی یکی ما را می بلعد؟ چرا سرطان حالا مثل سرما خوردگی به یک بیماری دم دستی تبدیل شده است که انگار باید مقابلش زانو بزنیم و به محض ابتلا برویم قبر سفارش بدهیم؟! حوصله اگر دارید فارغ از هیجانات … Continue reading

ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست  چیست؟ ورمی کمپوست، عبارت است از کود آلی بیولوژیک که دراثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه هایی از کرم های خاکی و دفع این مواد از بدن کرم، حاصل می شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به … Continue reading

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی”

قابل توجه دانشجویان گروه محیط زیست کارگاه آموزشی با عنوان “آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی“ در محل موسسه برگزار می گردد. از علاقه مندان جهت شرکت در این کارگاه آموزشی دعوت به عمل می آید. زمان برگزاری: یکشنبه ۲۳/۹/۹۳ ساعت ۱۲ مدرس: خانم ظریف قاسمیان توجه: شرکت در کارگاه آموزشی … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15