آیین نامه انضباطی موسسه

آئین نامه انضباطی موسسه

 

براساس ماده (2) آئین نامه انضباطی دانشجویان، نظر به قداست محیط‌های آموزشی و پژوهشی، ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حیثیات دانشجو باشد ممنوع بوده و براساس مفاد آئین نامه رفتار خواهد شد. لذا جهت اطلاع دانشجویان گرامی بعضی از مفاد بند (د) ماده (6) آئین نامه انضباطی دانشجویان درخصوص تخلفات اخلاقی یادآوری می‌گردد:

بند3/ د: عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.

بند5/د: عدم رعایت شئون دانشجویی.

برخی مصادیق بندهای فوق برای خواهران (مجرد یا متأهل) عبارت است از:

استفاده از انواع وسایل آرایشی.

بیرون گذاشتن موی سر از زیر مقنعه یا چادر.

استفاده از لباسهای شهره، زننده و جلب توجه كننده.

 استفاده از مانتوهای كوتاه، مدل دار یا دارای طرح یا رنگ نامناسب.

استفاده از انواع متعلقات وابسته به البسه به صورت نمایشی و مبتذل از قبیل زیورآلات و ....

تذكر: استفاده از روسری بدون چادر صحیح نبوده و مقنعه بایستی روی مانتو، پولیور و ... طوری قرار گرفته باشد كه تمام موها و گردن را بپوشاند.

برخی مصادیق بندهای فوق برای برادران عبارتند از:

استفاده از البسه سبك و مبتذل كه خلاف عفت عمومی و یا دارای علائم و نشانه‌ها و تصاویر مستهجن باشد.

استفاده از شلوارهای چسبان، تنگ و نازك و البسه نازك، سینه‌باز و بدن نما در كلیه اماكن دانشگاهی ازجمله خوابگاه.

برخی موارد دیگری كه مشمول آئین نامه بوده و باید از آن احتراز نمود:

ارتباط غیرضروری، بیش از حد و یا ناصحیح با نامحرم.

انجام حركات و رفتار سبك و بدور از شخصیت یك دانشجوی مسلمان.

ایجاد مزاحمت برای دیگران.

تشكیل یا شركت در جلسات نامشروع.

و در كل آنچه بتوان به آن اعمال خلاف شئون و حیثیات دانشجویی نام نهاد.

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵