برنامه کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته پژوهش🔺

برنامه کارگاه های آموزشی به مناسبت هفته پژوهش🔺

✅لینک ورود:

https://b2n.ir/y91275
(برای ورود از گزینه مهمان استفاده کنید )

⛔️لینک ورود در روز و ساعت مقرر هر کارگاه فعال میشود

🔷 شرکت برای عموم آزاد و رایگان می باشد.


🗞به شرکت کنندگان در کارگاه ها گواهی حضور اعطا خواهد شد.


🌹موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر


راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵