گروه نقشه برداری

معرفی

گروه نقشه برداری این دانشگاه شامل یک رشته نقشه برداری، در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی می باشد

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مهندسی نقشه برداری

اعضاء هیات علمی گروه آموزشی

دکتر کیوانلو
دکتر کیوانلودکترای روانشناسی بالینی
دکتر کیوانلو
دکتر کیوانلودکترای روانشناسی بالینی

دکتر کیوانلو
دکتر کیوانلودکترای روانشناسی بالینی
دکتر کیوانلو
دکتر کیوانلودکترای روانشناسی بالینی

دکتر کیوانلو
دکتر کیوانلودکترای روانشناسی بالینی
دکتر کیوانلو
دکتر کیوانلودکترای روانشناسی بالینی

دکتر کیوانلو
دکتر کیوانلودکترای روانشناسی بالینی
دکتر کیوانلو
دکتر کیوانلودکترای روانشناسی بالینی

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38842226
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
map-motahar.jpg
© کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر است.