اطلاعیه شروع ترم جدید

دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند شروع کلاس های آموزشی ترم جدید از تاریخ شنبه نهم مهرماه می باشد.

اداره آموزش


راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38842226
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵