اطلاعیه

در روز پنج شنبه 1400/11/21 تفاهم نامه همکاری یکساله فی ما بین موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر و شرکت پلتفرم توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا با حضور دکتر علیرضا بیدخوری، رئیس موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر و آقای مصطفی پورعلی، مدیر شرکت رشدانا امضاء شد.
این تفاهم نامه در راستای انجام ماموریت توانمندسازی مهارتی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد اشتغال، بین موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر و پلتفرم توانمندسازی نیروی انسانی رشدانا منعقد شد.
بر اساس مفاد این تفاهم نامه فرصت های کارآموزی و اشتغال و مشاوره شغلی برای دانشجویان و دانش آموختگان موسسه با ارائه گواهینامه های معتبر بررسی و ایجاد شده و امور مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی مهارت های نرم نیز با لحاظ استانداردها و نیازهای موسسه برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.


راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵