تقدیر از دانشجویان برتر نیمسال دوم (۱۴۰۰_۹۹) گروه های آموزشی به مناسبت هفته پژوهش

❇️تقدیر از دانشجویان برتر نیمسال دوم (۱۴۰۰_۹۹)  گروه های آموزشی  به مناسبت هفته پژوهش


✅  به مناسبت هفته پژوهش از دانشجویان برتر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  ورودی سال 99 تقدیر به عمل می آید .
 دانشجویان که نام آنها در لیست بالا قید شده است ،جهت دریافت هدیه به کتابخانه موسسه مراجعه فرمایند.

🌹امور فرهنگی _ دانشجویی موسسه خرد گرایان مطهر

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

مقطع

رتبه

1

پری زاده فهندری مسعود

حسابداری

کارشناسی

1

2

خاوری علیرضا

حسابداری

کارشناسی

2

3

میرزائیان خمسه سروش

روانشناسی

کارشناسی

1

4

صفائیان آرش

روانشناسی

کارشناسی

2

5

حسین پور حافظه

روانشناسی

کارشناسی

3

6

محمدی یلدا

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

1

7

مجیدی محب سراج لیلا

حسابداری

کارشناسی

1

8

نوری رهورد شیدا

حسابداری

کارشناسی

2

9

عابدین زاده امیر

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی

1

10

غنی زاده مریم

روانشناسی

کارشناسی

1

11

مهدی زاده صالحه

روانشناسی

کارشناسی

2

12

ظریف خلیلی یزدانی ژینا

روانشناسی

کارشناسی

3

13

محسنی موسوی زینب سادات

مشاوره

کارشناسی

1

14

محسنی موسوی صفیه سادات

مشاوره

کارشناسی

2

15

غزنوی شادی

مشاوره

کارشناسی

3

16

شهرکی قدیمی غزل

هتلداری

کارشناسی

1

17

حسینی الهه سادات

زیست فناوری

کارشناسی

1

18

فیروزی فرد مبینا

زیست فناوری

کارشناسی

2

19

ترکی مجید

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

1

21

جلال پور عزت

مدیریت بازرگانی

كارشناسي ناپيوسته

1

22

سلطان زاده مهراد

مدیریت جهانگردی

كارشناسي ناپيوسته

1

23

امیری بافقی نجمه

علمی کاربردی حسابداری

كارشناسي ناپيوسته

1

24

شبیری الهه

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی

1

25

رافتی ممتاز حمیده

روانشناسی

کارشناسی

1

26

بحرابادی یگانه

روانشناسی

کارشناسی

2

27

اراسته ملک اباد فاطمه

مشاوره

کارشناسی

1

28

میرحسنی شادهسری سیده زهره

مشاوره

کارشناسی

2

29

دهقان نیری مهلا

مشاوره

کارشناسی

3

30

ایزانلو معصومه

هتلداری

کارشناسی

1

31

فرحمند کنفی محمد حسین

گردشگری

کارشناسی

1

32

فرزانه فاطمه

زیست فناوری

کارشناسی

1

33

تقوائی بنانژاد ریحانه

زیست فناوری

کارشناسی

2

34

کباری صدیق حمیرا

مددکاری اجتماعی

کارشناسی

1

35

الکلابی فاطمه

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

1

36

گرامی نامقی آرزو

مدیریت بازرگانی

كارشناسي ناپيوسته

1

37

خداپرست یزدی سهراب

حسابداری

کارشناسی

1

38

والی زاده اردلان راحله

علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست

کارشناسی ارشد

1

39

کامکاریزدنژاد فریبا

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

1

40

اسلامی میل کاریز زهرا

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

2

41

مدبرسبحان دوست بتول

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

3

42

رضایی جامی زهرا

علمی کاربردی حسابداری

كارشناسي ناپيوسته

1

43

گنودی فهیمه

علمی - کاربردی مدیریت امور فرهنگی

كارشناسي ناپيوسته

1

44

عاقل قصر فاطمه

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی

1

45

رباط جزی مهشید

روانشناسی

کارشناسی

1

46

پری کاری مریم

روانشناسی

کارشناسی

2

47

فتح اللهی مهدیه

روانشناسی

کارشناسی

3

48

کاشانی امیر

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

كارشناسي ناپيوسته

1

49

ظفرعلی زاده مقدم رحیم

مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

کارشناسی ارشد

1

50

مسعودفر ابوالفضل

مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

کارشناسی ارشد

2

51

رضائی اغوی مژگان

مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

کارشناسی ارشد

3

52

نوری مجید

مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی

کارشناسی ارشد

1

53

میش مست هراتی امین

مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی

کارشناسی ارشد

2

54

شادمان محمد

مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین المللی

کارشناسی ارشد

3

55

شاددل رویا

گردشگری مذهبی

کارشناسی ارشد

1

56

قربانی علی

گردشگری مذهبی

کارشناسی ارشد

2

57

اسدی فرزانه

مشاوره

کارشناسی

1

58

ملایی سراب مریم

مشاوره

کارشناسی

2

59

کیخائی نگین

مشاوره

کارشناسی

3

60

تجدمی نیا محیا

هتلداری

کارشناسی

1

61

رحمانی مهدیه

زیست فناوری

کارشناسی

1

62

شاد شقایق

زیست فناوری

کارشناسی

2

63

رحمتی زهرا

مددکاری اجتماعی

کارشناسی

1

64

شریعتی حمیدرضا

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

کارشناسی ارشد

1

65

پورباقری سیگارودی امیرحسین

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

کارشناسی ارشد

2

66

محمودی مهدی

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

کارشناسی ارشد

3


راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵