گروه گردشگری و هتلداری

معرفی گردشگری

مقدمه

صنعت گردشگری را اینک به عنوان یکی از کسب وکارهای پیشتاز جهان می شناسند. شواهد موجود در آغاز هزاره سوم از رشد بسیار فراتر این صنعت نسبت به متوسط رشد جهانی خبر می دهد و علی رغم بحران های گوناگونی که اقتصاد جهانی با آن روبرو شده است، این صنعت با وضعیت جاری و آینده امیدبخشی مواجه است.

از سوی دیگر کشور ما به لحاظ تنوع فرهنگی، اقلیمی و سابقه درخشان تمدنی از قابلیت بسیار بالایی در بهره مندی از توسعه جهانگردی برخوردار است. ایران از دیرباز در کانون توجه گردشگران و خاصه گردشگران فرهنگی قرار داشته و هم اینک نیز توسعه این صنعت با عنایت به توجهات دولت و نقش روشنی که برنامه های توسعه ملی برای آن درنظر گرفته اند قابل دستیابی است.

با این وجود یکی از محدودیت های اصلی در مسیر توسعه گردشگری در کشور را باید محدودیت نیروی انسانی کارآمد دانست. اینجاست رسالت آموزش عالی در تربیت عامل نیروی انسانی مطرح می گردد و برگزاری دوره های جدید در حوزه های میان رشته ای نظیر جهانگردی را ضروری می سازد.

هدف دوره

آنچه در ماهیت فعالیت های متنوع رشته جهانگردی جای می گیرد، در حوزه برنامه پیش بینی شده درسی گنجانیده شده است. دانش آموختگان دوره های کارشناسی و کاردانی ناپیوسته جهانگردی علاوه بر ابزارهای کمی (مثل ریاضیات، آمار، اقتصاد، پژوهش عملیاتی و دانش مدیریت) به داشته های خود در حوزه های برنامه ریزی، تدارکات و برگزاری سفر، پذیرایی و برگزاری رویدادهای گردشگری نیز خواهد افزود. به همین دلیل در دوره های کارشناسی و کاردانی ناپیوسته جهانگردی، با تلفیقی از آموزش های نظری – عملی و همگام با دوره های روزآمد گردشگری در دانشگاه های معتبر جهان سعی در انتقال این مفاهیم پراهمیت به دانشجویان بوده است.

نقش و توانایی های فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته جهانگردی قادر خواهند بود در حوزه های مختلف صنعت گردشگری از قبیل طراحی و برگزاری برنامه عای سفر، کارشناسی و مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و واحدهای اقامتی و پذیرایی، طراحی و برگزاری رویدادهای گردشگری، شرکتهای حمل و نقل، دستگاه های دولتی مرتبط با صنعت جهانگردی و نیز نهادها و موسسات تحقیقاتی فعال در صنعت گردشگری به فعالیت مشغول شوند.

صنعت جهانگردی- مدیریت جهانگردی

گردشگری

مدیریت جهانگردی

گردشگری مذهبی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

هتلداری

اعضاء هیات علمی گروه آموزشی

دکتر مافی
دکتر مافی
دکتر مافی
دکتر مافی

دکتر علیرضا بیدخوری
دکتر علیرضا بیدخوری
دکتر علیرضا بیدخوری
دکتر علیرضا بیدخوری

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵